Beslut om energisparandet

Extrastämman 25 april beslöt att genomföra följande tre energisparåtgärder:
Återvinning med värmeväxling av den uppvärmda ventilationsluften
Temperaturjustering för varje bostad – sänkning av bostadsvärmen
Byte av den yttre fönsterbågen till en 2-glaslösning
Till grund för beslutet låg denna ekonomiska prognos

Protokoll från extrastämman

Till hösten kommer styrelsen att utarbeta förslag till installation av solceller samt individuell mätning och debitering (IMD-El) av strömförbrukningen för varje hushåll, vilket kommer att spara pengar för både föreningen och medlemmarna.

Publicerad 2023-04-26, kl 09:03