Ja till detaljplaneansökan

Extrastämman 18 oktober 2022 beslöt att stå bakom Brf Svindersviks och Brf Henriksdalshöjdens ansökan om en ändrad detaljplan, vilket var ett krav från kommunen. Om detaljplanen godkänns är det möjligt att söka bygglov för att ersätta vindsförråden på taken med nybyggda taklägenheter.
Därmed revs stämmobeslutet från 14 juni upp. Orsaken var att de andra föreningarna erbjudit sig att betala Utsiktens del av kostnaderna för ansökan, som enligt en konsult skulle kunna uppgå till 500 000 kr per förening. Men om Utsikten i framtiden vill söka bygglov för taklägenheter ska pengarna återbetalas. Utsikten har för närvarande inga planer på att söka ett sådant bygglov.
Protokollet från stämman finns här och innehåller även avtalet mellan föreningarna.

Publicerad 2022-11-21, kl 14:44