Nyheter

Sprängningarna och hur man anmäler

Stockholm Vatten spränger för att utvidga reningsverket. Redan har det blivit sprickor i några bostäder och lokaler, fasadputsen har lossnat vid port 7 och ett hål har uppstått i marken utanför tvättstugan. Om du upptäcker nya sprickor ska du omedelbart kontakta styrelsen på vår e-postadress styrelsen@utsikten1-35.se eller lägga ett meddelande i vår brevlåda i port 3.

Det är ni själva som ska anmäla sprickor i er lägenhet. Men styrelsen vill också veta hur många som har råkat ut för detta.

Använd denna pdf när ni ska anmäla, dock ska ni inte fylla i något i rutan för försäkringsbolag. Den här typen av skador är Stockholm Vattens ansvar, helt och hållet.

Publicerad 2016-06-21, kl 18:19

Protokoll och rapport från årsstämman 2016

Protokoll från årsstämman 12 maj 2016 är justerat och kan läsas här.

Rapport 

Ett 60-tal medlemmar (varav 54 röstberättigade) mötte upp på Utsiktens årsstämma på torsdagskvällen och fattade bland annat följande beslut:
Nya suppleanter i styrelsen är Rebeka Négéri-Sima och Per Wimmercranz som ersätter avgående Gert Ekström och Johan Lindstén.
Ledamöterna Anders Egerö (ordf), Margaretha Björkman (v ordf) samt Bo Bäckman (kassör)  valdes om på två år medan ledamöterna Gunnel Unge (sekr) och Oai Gudmundsson har ett år kvar. Suppleanterna Gunnar Bergman och Lena Björnstedt valdes om på ett år. Den nya styrelsen konstituerade sig 18 maj med oförändrad ansvarsfördelning.
Till valberedning valdes Mason Lee (omval) som sammankallande samt Ivan Brodey och Teresa Brieger Olsson.

En motionär krävde att varje lägenhet bara skulle få ha en garageplats. På det sättet skulle alla som står i kö kunna få en plats. Styrelsen ansåg att motionen skulle avslås eftersom det finns lediga platser och eftersom alla som står i kön har fått erbjudande som de tackat nej till. Mötet gick på styrelsens linje och avslog motionen.

En annan motionär föreslog att föreningen skulle låta kommunen hyra en ledigbliven hyreslägenhet i stället för att föreningen skulle sälja den som bostadsrätt. Där skulle kommunen kunna erbjuda boende för en flyktingfamilj under två år, varefter föreningen skulle kunna sälja bostaden. Efter en omröstning blev beslutet nej till motionen med röstsiffrorna 26 mot 24. Argumenten mot en sådan uthyrning var främst ekonomiska. En försäljning är mer ekonomiskt fördelaktig för föreningen. Styrelsen hade i sitt svar också pekat på risken att kommunen skulle vilja förlänga hyrestiden efter de två åren.

Styrelsen fick via tre motioner i uppdrag att undersöka olika alternativ till den nuvarande portlåsningen med målet att portarna ska vara låsta även på dagtid, fast med någon typ av kodlås. Lämplig funktionalitet och acceptabel kostnad är det som ska utredas.

Styrelsen lovade också att undersöka hur garagestädningen kan förbättras för att undvika dammbildning som anses vara besvärande i 5-garaget. Tätare frekvens, våttvätt eller sopning inne på de enskilda bilplatserna var olika tänkbara alternativ.

Styrelsen ska också undersöka fjärrstyrning av garageportarna eller möjligen en brickläsare på stolpe på något avstånd från porten. Detta för att underlätta för rörelsehindrade samt för att minska risken för halkolyckor där garageinfarten ligger i en lutning.

Du kan hämta Årsredovisningen för 2015 här.
Här finns också:
Motion nr 1 med styrelsens svar
Motion nr 2 med styrelsens svar
Motion nr 4 med styrelsens svar
Motion nr 5 med styrelsens svar
Motion nr 3, 6 och 7 med styrelsens svar

Protokoll från årsstämman 12 maj 2016

Publicerad 2016-06-01, kl 23:41