Nyheter

Ersättning för ökad elkostnad

Den pågående justeringen av hela värmesystemet har tyvärr lett till många kalla bostäder. Den som har drabbats kan söka ersättning för ökad elförbrukning från elektriska element eller ett schablonbelopp på 250 kr. Läs mer i Nyhetsblad nr 7 2023.
Nu är det ljusare på vindar och barnvagnsrum där vi har bytt till LED-belysning, som dessutom sparar ström. Läs mer i Nyhetsblad nr 7 2023.

Publicerad 2023-12-19, kl 12:06

Energisparprojekt och bomöte

Injustering av värmesystemet pågår. Fönsterbyte startar snart. Värmeväxling projekteras. IMD-el och solceller utreds. Alla välkomna till bomöte 7 december.

Publicerad 2023-11-28, kl 13:58

Bomötet och värmejusteringen

Rapport från bomötet, kommentar till avgiftshöjningen och tips om hur du kan hålla nere föreningens kostnader – finns i senaste Nyhetsbladet 2023-5.

Publicerad 2023-10-16, kl 19:40

Höjd avgift även 1 oktober

På grund av ökade löpande kostnader (såsom el, vatten, värme, sophämtning) samt den höjda räntan tvingas styrelsen höja avgiften med 12 procent från 1 oktober. Läs mer i Nyhetsblad 4-2023.

Publicerad 2023-09-11, kl 23:20

Avgiften höjs 10 procent 1 juli

Styrelsen har tvingats höja avgiften med ytterligare 10 procent från 1 juli. Orsaken är höjda räntekostnader samt ökade utgifter för uppvärmning och varmvatten, vatten, sopor, el och övriga driftkostnader. Vi kommer sannolikt, av samma skäl, att behöva höja avgiften ytterligare även från 1 oktober.
Årsstämman valde in två nya styrelseledamöter samt godkände styrelsens förslag till stadgeändring. Se senaste Nyhetsblad här.

Publicerad 2023-05-28, kl 11:16

Beslut om energisparprojekt

Extrastämman 25 april tog beslut om tre projekt för att spara energi:
§ Värmeväxling med återvinning av den varma ventilationsluften
§ Sänkning av bostadstemperaturen genom injustering
§ Byte till en bättre isolerande yttre fönsterbåge

Under hösten kommer styrelsen att bjuda in till informationsmöte om projektet solceller och IMD-el (Individuell Mätning och Debitering av el). IMD för tappvarmvatten är inte längre aktuellt.

Avgiften kommer att behöva höjas ytterligare under 2023 på grund av höjda ränte- uppvärmnings- och övriga driftkostnader.

Läs Nyhetsbladet 2023-2 här.

Publicerad 2023-05-09, kl 21:46

Kallelse/dagordning årsstämma

Alla medlemmar hälsas välkomna till Utsiktens årsstämma tisdag 16 maj kl 19 i Svindersviks föreningslokal.
Dagordning och fullmaktsblankett
Årsredovisning 2022
Proposition om ändring av stadgar
Befintliga stadgar med alla ändringar
Protokoll från årsstämman 2023-05-16


Publicerad 2023-05-01, kl 13:32

Beslut om energisparandet

Extrastämman 25 april beslöt att genomföra följande tre energisparåtgärder:
Återvinning med värmeväxling av den uppvärmda ventilationsluften
Temperaturjustering för varje bostad – sänkning av bostadsvärmen
Byte av den yttre fönsterbågen till en 2-glaslösning
Till grund för beslutet låg denna ekonomiska prognos

Protokoll från extrastämman

Till hösten kommer styrelsen att utarbeta förslag till installation av solceller samt individuell mätning och debitering (IMD-El) av strömförbrukningen för varje hushåll, vilket kommer att spara pengar för både föreningen och medlemmarna.

Publicerad 2023-04-26, kl 09:03

Protokoll extrastämma 17/1

Här är protokollet från extrastämman 2023-01-17.

Publicerad 2023-01-31, kl 16:37

Avgiften höjs 10 procent

På grund av det nya ränteläget ökar föreningens räntekostnad med 3,7 miljoner kr under 2023 och med ytterligare en miljon under 2024. Styrelsen tvingas därför höja avgiften med 10 procent från 1 april. Ändå betalar vi fortfarande mindre i ränta än vad tomträttsavgälden skulle ha kostat. Läs mer här.

Publicerad 2023-01-23, kl 15:45