Extrastämma 1 februari

  • Torsdag 1 februari är alla medlemmar välkomna till en extrastämma för beslut om styrelsens förslag att införa IMD (Individuell Mätning och Debitering) av all elförbrukning. Läs mer här. Kallelse kommer.
  • Styrelsen föreslår också att stämman, för andra gången, godkänner den stadgeändring som första gången godkändes av årsstämman 16 maj 2023.
  • QSEC måste få möjlighet att utföra värmeåtgärder i din bostad. Se till att vara hemma eller lägg en nyckel i föreningens brevlåda.
  • Använd hissen rätt: Håll din hund i stramt koppel.
  • Läs hela Nyhetsbladet 2024-1 här.
Publicerad 2024-01-14, kl 15:16