Protokoll från stämman

Här är protokollet från 2021 års digitala årsstämma.

Publicerad 2021-06-26, kl 21:14