Extra stämma 14 juni kl 19

Alla medlemmar i Utsikten 1-35 kallas till en extrastämma efter beslut på ordinarie årsstämma. Frågan gäller om Utsikten ska ställa sig bakom en ansökan om detaljplaneändring eller ej? Ändringen skulle vara första steget för att senare kunna ansöka om bygglov för att bygga lägenheter på taket.

Protokoll från extrastämman

Kallelse med dagordning och fullmaktsblankett
¤ Motion nr 2 med styrelsens yttrande och reservation
¤ Varför ansöka om en förändrad detaljplan?
¤ Bröderna Ahlsén om bostäderna på Henriksdalsberget – särtryck ur tidskriften Arkitektur 1969
¤ Nacka kommun – PM om hänsyn till Riksintressen, daterat 2022-01-17
¤ Riskanalys ang biogasproduktion och reningsverket, daterad 2021-12-06
¤ Krav på separata brandsäkra trapphus vid fler än 8 våningar inkl bottenvåning
¤ Nackas tillgänglighetskrav på P-platser vid nyproduktion
¤ Krav på laddmöjlighet vid nya P-platser
¤ Ska vindsförråden flyttas till garagen?
¤ Kan bostäder byggas så nära antenner för mobiltelefoni?
¤ Är Svindersviks kalkyl realistisk?
¤ Argument och ekonomi – för detaljplan och bygge på taket

Publicerad 2022-05-26, kl 16:29